UBND thị xã An Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022

13/05/2022

UBND thị xã An Nhơn, Bình Định tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn thị xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 229 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn, Bình Định

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: annhon.binhdinh.gov.vn