UBND thị xã Đông Hòa, Phú Yên tuyển dụng giáo viên các cấp năm học 2021 – 2022

31/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021 – 2022; Thông báo số 15/TB-SNV ngày 26/3/2021 của Sở Nội vụ Phú Yên về việc triển khai Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021 – 2022.

UBND thị xã Đông Hòa thông báo như sau:

1.  Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng của UBND thị xã Đông Hòa: 181 chỉ tiêu, trong đó:

a) Vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số 07.02.06: 55 chỉ tiêu.

b) Vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số 07.03.29: 99 chỉ tiêu, gồm:

Giáo viên tiểu học các môn: 93 chỉ tiêu.

Tổng phụ trách đội: 06 chỉ tiêu.

c) Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số 07.04.32: 27 chỉ tiêu, gồm:

Giáo viên Toán: 07 chỉ tiêu.

Giáo viên Ngữ văn: 11 chỉ tiêu.

Giáo viên Thể dục: 01 chỉ tiêu.

Giáo viên Tin học: 05 chỉ tiêu.

Tổng phụ trách đội: 03 chỉ tiêu.

2. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đối với các vị trí tuyển dụng và thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021 – 2022 thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên:

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên: Trong giờ hành chính, từ ngày 30/3/2021 đến ngày 28/4/2021.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa.

Lưu ý: Không tiếp nhận Phiếu đăng xét tuyển qua đường bưu điện, fax, email.

4. Các nội dung khác liên quan đến xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021- 2022 thực hiện theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên và Thông báo số 15/TB-SNV ngày 26/3/2021 của Sở Nội vụ Phú Yên.

5.  Một số lưu ý:

Thí sinh khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển phải điền đầy đủ thông tin, các nội dung không có thì ghi rõ không hoặc gạch chéo phần để trống, riêng các vị trí có yêu cầu ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ/giấy chứng nhận Tiếng anh quốc tế TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge English thì phải ghi rõ thời hạn hiệu lực được quy định cho loại chứng chỉ đó.

Không nhận Phiếu đăng ký xét tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

6.  Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Nội vụ thị xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021 – 2022 và tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện trình UBND thị xã xem xét, gửi Sở Nội vụ.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã triển khai các văn bản có liên quan đến các Trường học trực thuộc được biết.

Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh thị xã thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng về Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên và các văn bản liên quan đến xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021 – 2022 để toàn thể Nhân dân, các cá nhân có nhu cầu thi tuyển được biết, đăng ký dự xét tuyển.

Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã đăng tải nội dung Kế hoạch số 60/KH- UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên và các văn bản liên quan đến xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021 – 2022 trên Cổng thông tin điện tử thị xã Đông Hoà.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Đông Hoà, đồng thời được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Đông Hoà, Phòng Nội vụ thị xã Đông Hoà. Đồng thời gửi kèm Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên; Thông báo số 15/TB-SNV ngày 26/3/2021 của Sở Nội vụ Phú Yên; Công văn số 1107/SGDĐT-TCCB ngày 24/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Đông Hoà (điện thoại: 0257.3531.468 – 0257.3531.047 – 0257.3531.052) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: donghoa.phuyen.gov.vn