UBND thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2021

16/11/2021

UBND thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Kể từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Mỹ Hào, số 18 đường Phó Đức Chính, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: myhao.hungyen.gov.vn