UBND TP. Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021

22/03/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

UBND Thành phố Bà Rịa thông báo việc tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc thành phố Bà Rịa năm 2021 như sau :

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức đào tạo và loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển; đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Nhu cầu tuyển dụng : gồm 03 vị trí, chức danh. Theo Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND Thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc thành phố Bà Rịa năm 2021.

3.  Ưu tiên trong tuyển dụng:

3.1 Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức cấp xã:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.”

4.  Hồ sơ dự tuyển :

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ), được đăng tải công khai tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Bà Rịa (Địa chỉ: http://baria.baria- vungtau.gov.vn)

Thành phần hồ sơ dự kiến bổ sung:

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5.  Thời gian, địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự tuyển :

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: trong giờ làm việc từ ngày 22/3/2021 đến ngày 22/4/2021 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Thành phố Bà Rịa, địa chỉ : số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

6.  Nội dung xét tuyển:

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

7. Lệ phí dự tuyển : Dự kiến 000đ/người (chỉ thu lệ phí dự tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng ký dự thi liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ Thành phố Bà Rịa, địa chỉ: số 137 đường 27/4,phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, điện thoại số: (0254) 3732454.(Kèm theo Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND Thành phố Bà Rịa về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc thành phố Bà Rịa năm 2021)

Nguồn tin: brt.vn