UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

16/02/2023

UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 15 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ TP. Thủ Dầu Một

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn