UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

12/05/2023

UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết 16h00 ngày 25/05/2023

– Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thủ Dầu Một

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn