UBND TP. Trà Vinh gia hạn thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức đợt 2 năm 2022

11/02/2023

UBND TP. Trà Vinh gia hạn thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: UBND TP. Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm 2022

Nguồn tin: www.travinh.gov.vn