UBND TP. Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

26/05/2023

UBND TP. Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 17/06/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhpho.tuyenquang.gov.vn