UBND TT. Châu Thành, Tây Ninh tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách năm 2023

19/09/2023

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định vê cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về ban hành quy định tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành;
Để đảm bảo bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo đủ số lượng và đạt tiêu chuẩn theo quy định. Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành tổ chức Thông báo tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách như sau:

1. Số lượng tuyển chọn: 01 chỉ tiêu.

2. Chức danh tuyển chọn:

Phụ trách công tác Truyền thanh – Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng

3. Điều kiện và tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chung:

– Là công dân Việt Nam, có tinh thần yêu nước, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm; có năng lực tổ chức vận động quần chúng Nhân dân và được Nhân dân tín nhiệm;

– Có lý lịch rõ ràng; sức khỏe tốt; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc một trong các biện pháp xử lý hình sự khác; không có tiền án, tiền sự.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

– Độ tuổi: không quá 35 tuổi khi tham gia lần đầu;

– Trình độ học vấn: tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên khi tham gia lần đầu.

– Trình độ lý luận chính trị: có trình độ sơ cấp lý luận chính trị và tương đương trở lên (nếu có).

4. Thành phần hồ sơ

– Đơn xin việc;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên (hoặc tương đương) trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a. Thời gian tiếp nhận

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo tuyển chọn (từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 05/10/2023).

– Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ

– Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

b. Địa điểm tiếp nhận: trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành (tại Bộ phập tiếp nhận và trả kết quả UBND Thị trấn); địa chỉ: Khu phố 3 – thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; điện thoại liên hệ: 02763.878.539

6. Hình thức và nội dung tuyển chọn

– Hội đồng tuyển chọn của UBND Thị trấn tổ chức họp xét và tuyển chọn (trên cơ sở, các tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND huyện Châu Thành).

– Hình thức xác định người được tuyển chọn: bằng Quyết định tuyển dụng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành.

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thị trấn Châu Thành.

Nguồn tin: chauthanh.tayninh.gov.vn