UBND TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2022-2023

12/01/2023

UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 12/02/2023

– Địa điểm:Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phumy.baria-vungtau.gov.vn