Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

05/06/2023

Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Vườn Quốc gia Cát Bà

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vuonquocgiacatba.com.vn