audio-text

Tài liệu môn Kiến thức chung – Phần 2/4 (Audio+Text) ôn thi công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2016

Giá: 50,000

Tài liệu môn Kiến thức chung – Phần 2/4 ôn thi công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2016 là tài liệu Audio(Ghi âm) và Text thuộc bộ 4 phần của bộ tài liệu môn Kiến thức chung.

Tài liệu gồm:

– 1 file audio với định dang mp3 dài 96 phút.

– 5 file text (pdf và word).

Demo:

Nội dung của tài liệu: Nội dung của tài liệu:  Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.