word-the-cao

583 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

Giá: 100,000

Bộ tài liệu có định dạng Word bao gồm 583 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước có nội dung như sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

>>>Xem thêm

– 993 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

– 458 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản

495 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính