word-the-cao

460 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

Giá: 100,000

Mã Tài liệu: KTC117A
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ tài liệu có định dạng word bao gồm 460 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ có nội dung cụ thể như sau:

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Một số câu hỏi trong bộ tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

136 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

>>>Xem thêm

144 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– 140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản

– 119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính