word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm 12 điều Y đức

Giá: 20,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm 12 điều Y đức bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Qui định về y đức được Bộ trưởng Y tế ban hành từ năm nào?

a. 1995

b. 1996

c. 1992

d. 1990

 

Câu 2: Nội dung ở phương án nào sau đây là có trong nội dung 12 điều y đức, được Bổ trưởng Bộ y tế ban hành về qui định về y đức?

a. Hạn chế xúc với người bệnh và gia đình họ

b. Trong trường hợp bệnh nặng kịp thời làm thủ tục chuyển lên tuyến trên

c. Động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục

d. Tất cả phương án

 

Câu 3: Nội dung ở phương án nào sau đây là có trong nội dung 12 điều y đức, được Bổ trưởng Bộ y tế ban hành về qui định về y đức?

a. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đun đẩy người bệnh

b. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, kê đơn thuốc để họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

c. Tất cả phương án

d. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và theo yêu cầu của bệnh nhân