Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước môn Kiến thức chung 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước môn Kiến thức chung 2024" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2024 " với những nội dung sau:

- Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước gồm:

+ Hiến pháp 2013

+ Luật  Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

+ Nghị định 101/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm:

(1) Luật cán bộ, công chức năm 2008;

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12

(3) Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

(4) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công  tác văn thư

-Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền ahjn của hệ thông KBNN, gồm:

(1) Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ tài chính;

(2) Quyết định 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/ 2019 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

(3) Quyết định 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT33

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT33)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm 1 đề thi thử DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: