Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 " với những nội dung sau:

1. Chuyên đề về Tổng quan về hành chính nhà nước (thuộc tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương – ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia);

2. Hiến pháp năm 2013 (nghiên cứu Chương I, II và Điều 119-chương XI);

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III);

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, II, II của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015);

5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (nghiên cứu Chương I, III, IV);

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, TII, IV của Luật Cán bộ, công chức năm 2008);

7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nghiên cứu Chương II và mục 1, mục 2 Chương III)

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT44

- Giá bài thi: 190.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT44)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử 1 đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng