Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tp.Hồ Chí Minh 2023

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tp.Hồ Chí Minh 2022" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức TP. Hồ Chí Minh môn Kiến thức chung 2023 " với những nội dung sau:

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.
3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

5. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

11. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

12. Quyết định 3637/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030

13. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

14. Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh

15. Bài báo “ Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

18. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương

 

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT26

- Giá bài thi: 250.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng