Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

17/04/2024

Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-BVL&BP ngày 04/04/2024 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024.
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
1. Đối tượng
– Người muốn được dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm mà Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang có chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (ưu tiên cho người có chứng chỉ hành nghề);
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Tiêu chuẩn dự tuyển
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.
II. Số lượng nhân sự cần tuyển dụng
Tổng số lượng nhân sự cần tuyển: 02 chỉ tiêu như sau

STT Vị trí việc làm cần tuyển Trình độ chuyên môn Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng Đại học 1
2 Văn thư viên Đại học văn thư-lưu trữ 1

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
a) Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
2. Nội dung xét tuyển
– Kiến thức chung: Luật viên chức, Kỹ năng giao tiếp ứng xử.
– Kiến thức chuyên ngành: được phỏng vấn với nội dung theo vị trí việc làm dự tuyển.
– Thời gian phỏng vấn: tối đa 30 phút.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Cách tính điểm xét tuyển:
Thực hiện theo Điều 10 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
5. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 của Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
IV. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
Lưu ý:
– Chỉ nhận hồ sơ do cá nhân người dự tuyển tự mang nộp, không nhận qua trung gian người khác.
– Cá nhân tự chịu trách nhiệm về nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển nếu khai không đầy đủ.
– Sau khi có kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ đến Bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển;
+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp;
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì bị hủy kết quả trúng tuyển.
2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển:
a) Địa điểm nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang (Lầu 3), địa chỉ: số 504/1A, tổ 22, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh Thành Phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.
b) Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2024.
– Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút.
– Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 30 phút.
c) Thời gian phát thẻ dự tuyển: trong tháng 05/2024.
d) Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 05/2024, sẽ có thông báo chính thức sau.
Thông báo về thời gian nhận thẻ dự tuyển và xét tuyển: thí sinh theo dõi tại trụ sở Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang, trên Website Sở Y tế và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang (http://bvlaovabenhphoi.soytetiengiang.gov.vn).
3. Thông báo tuyển dụng:
Đăng trên báo Ấp Bắc, trên Website Sở Y tế Tiền Giang, được niêm yết công khai tại trụ sở Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang và trên Website Sở Y tế và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang (http://bvlaovabenhphoi.soytetiengiang.gov.vn).
4. Kết quả tuyển dụng:
Niêm yết công khai tại trụ sở Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang, trên Website Sở Y tế và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang (http://bvlaovabenhphoi.soytetiengiang.gov.vn).
Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang, địa chỉ số 504/1A, tổ 22, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc qua điện thoại số 0273.3855443./.

Nguồn tin: bvlaovabenhphoi.soytetiengiang.gov.vn