Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên ngoại ngữ năm học 2021 – 2022

09/11/2021

Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên ngoại ngữ năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Trường ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sfl.tnu.edu.vn