Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022

08/06/2022

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/06/2022 đến hết 17h00 ngày 07/07/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.langsontv.vn