Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022

13/08/2022

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung: 95 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 09/09/2022

– Địa điểm: Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công,Tháp B, tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.binhduong.gov.vn

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022