Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022

31/05/2022

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022

– Địa điểm:  Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 05 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sotttt.thainguyen.gov.vn