Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2019

09/01/2020

Căn cứ Kế hoạch số 10 /KH-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức (gồm cả thi tuyển và xét tuyển):

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo vị trí tuyển dụng nêu tại bảng Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

2. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng với chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số và chứng chỉ tin học theo quy định tại điểm Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ đối với các thí sinh dự thi vào ngạch Cán sự; Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số và chứng chỉ tin học theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ đối với các thí sinh dự thi vào ngạch Chuyên viên hoặc tương đương.

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm Thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; Phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu trúng tuyển và người dự thuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bản phô tô Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học kèm theo bảng điểm học tập (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

c) Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số và các chứng chỉ khác có liên quan;

d) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên thì nộp thêm các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;

đ) Đối với người dự tuyển theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 37 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì ngoài thành phần hồ sơ nêu tại điểm a,b,c,d khoản 1 mục này còn phải nộp thêm Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Đối với người dự tuyển là người dân tộc thiểu số thì nộp thêm bản phô tô giấy khai sinh;

g) 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh, đựng trong phong bì nhỏ, chụp trong khoảng thời gian 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Hồ sơ trúng tuyển

Trường hợp trúng tuyển công chức, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu được cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 400.000 đồng/người.

– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham gia dự tuyển thì Tổng cục QLTT không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 07/02/2020.

– Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục QLTT: Phòng 07, tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0243.717.3548.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo nội dung Phụ lục 1 kèm Thông báo này.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

– Nội dung phỏng vấn về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Hình thức thi tuyển

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy đối với 03 phần thi:

– Kiến thức chung: 60 câu hỏi trong 60 phút;

– Ngoại ngữ đối với thí sinh thi môn ngoại ngữ không phải là môn nghiệp vụ chuyên ngành: 30 câu hỏi trong 30 phút;

– Tin học đối với thí sinh thi môn tin học không phải là môn nghiệp vụ chuyên ngành: 30 câu hỏi trong 30 phút.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi phỏng vấn.

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

– Nội dung phỏng vấn về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bao gồm cả hiểu biết về hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học

a) Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ tại vòng 1 trong các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Người dự thi được miễn thi môn tin học tại vòng 1 trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

4. Địa điểm, thời gian tuyển dụng

– Địa điểm dự kiến: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm thi, Tổng cục QLTT sẽ thông báo tới thí sinh trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức tuyển dụng.

– Thời gian tuyển dụng dự kiến: Trong Quý I/2020.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục QLTT sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức; thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển; kết quả thi tuyển, xét tuyển trên Cổng thông tin Tổng cục QLTT (địa chỉ: www.dms.gov.vn) và tại trụ sở của Tổng cục QLTT, không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh./.

***Chỉ tiêu, vị trí, yêu cầu tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2019(Click để xem hình cỡ lớn):

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2019

***Tệp đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký tuyển công chức

Chi tiết Thông báo tuyển dụng

Nguồn tin: dms.gov.vn


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2020/TTBDKT-HCC

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020

 

Thông báo mở lớp ôn thi công chức

Tổng cục Quản lý thị trường năm 2019

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức của Tổng cục Quản lý thị trường năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bucharest ) thông báo mở lớp ôn thi công chức, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung:

Thời lượng học: 08 buổi * 2 tiếng = 16 tiếng

Học phí: 

– Trước ngày 8/2/2020: 1.000.000đ.

– Từ ngày 8/12/2020: 1.500.000đ

Hình thức học: Online

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 8/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 9/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh:

Thời lượng học: 08 buổi * 2 tiếng = 16 tiếng

Học phí: 

– Trước ngày 8/2/2020: 900.000đ.

– Từ ngày 8/12/2020: 1.400.000đ

Hình thức học: Online

Giảng viên:Trường Đại học Ngoại thương

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 15/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 16/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Thời lượng học: 08 buổi * 2 tiếng = 16 tiếng

Học phí: 

– Trước ngày 8/2/2020: 1.500.000đ.

– Từ ngày 8/12/2020: 2.000.000đ

Hình thức học: Online

Giảng viên: Cập nhật sau (Tùy thuộc vào chuyên ngành giảng dạy)

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 22/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 23/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học:

Thời lượng học: 08 buổi * 2 tiếng = 16 tiếng

Học phí: 

– Trước ngày 8/2/2020: 900.000đ.

– Từ ngày 8/12/2020: 1.400.000đ

Hình thức học:Online

Giảng viên:Trường Đại học Nội vụ

Lịch học: 

Thứ Bảy ngày 29/2/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 1/3/2020 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

Mô tả hình thức học online:

**Các học viên đăng ký 3 môn học sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Video (Ghi hình trực tiếp bài giảng trên lớp) và text của lớp ôn thi công chứcTổng cục Quản lý thị trường năm 2019 , cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Video + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Video + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Video + Text)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 500.000đ (Tài liệu Video + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Chúng tôi nhận tiền học phí qua các tài khoản sau:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các quan tâm đến lớp học của chúng tôi có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ khi có thông tin mới nhất