UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2022 – 2023

25/08/2022

UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2022 – 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Sông Cầu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: songcau.phuyen.gov.vn