Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023

29/12/2023

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC, ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao;
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023; Công văn số 5430/VKSTC-V15 ngày 18/12/2023 của VKSND tối cao về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VKS ngày 21/12/2023 của Viện trưởng
VKSND tỉnh Lai Châu về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023;
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Dự kiến tuyển dụng 10 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp huyện thuộc VKSND tỉnh Lai Châu.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
– Là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển: Đối với Nam không quá 35 tuổi; đối với Nữ không quá 30 tuổi.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật;
– Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan Y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; Nam cao từ 1,60m, nặng 50 kg trở lên; Nữ cao từ 1,55m, nặng 45 kg trở lên.
2.2. Về trình độ chuyên môn có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
– Về trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật đạt từ loại Khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
– Đối với các trường hợp có bố, mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, thì VKSND tỉnh lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.
– Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) vào vị trí việc làm (02 bản); Bản sao bằng Cử nhân/thạc sỹ (02 bản). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
Ảnh 4×6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
3.2. Hồ sơ dự tuyển:
Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu đăng tải kèm theo thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: https://vksndlaichau.gov.vn/) kèm theo 01 hồ sơ dự tuyển gồm một số văn bản sau:
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh và căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;
– Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
– Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.
3.3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Lai Châu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/12/2023 đến hết ngày 22/01/2024.
– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, (phòng 206, trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, Tổ 9, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu)
Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ để VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành sơ tuyển theo quy định.
Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

4. Nội dung, hình thức, ưu tiên trong tuyển dụng
Tuyển dụng công chức bằng hình thức Thi tuyển; thực hiện theo 2 vòng thi sau:
4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.
* Dự kiến nội dung thi trắc nghiệm gồm có 3 phần:
Phần 1: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
Phần 2: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi: 30 phút.
Phần 3: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi: 30 phút.

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
– Có bằng Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ;
– Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp phần 2.
4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành,
* Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
* Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc Thi viết.
* Thang điểm: 100 điểm.
* Thời gian thi: Thi phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị); thi viết 180 phút (Không kể thời gian phát đề).
Người trúng tuyển là người có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng. Sau khi hoàn thiện quy trình thi tuyển và xác định người trúng tuyển, sẽ trình VKSND tối cao phê duyệt và ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo quy định.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Ưu tiên trong tuyển dụng: Theo Quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ- VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
5. Thời gian và địa điểm thi tuyển
Dự kiến tổ chức trong Quý I năm 2024 (Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ít nhất 05 ngày trước ngày thi).
6. Lệ phí thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (Thí sinh nộp lệ phí thi tuyển mức 500.000 đồng/01 hồ sơ).
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (đ/c Mai Thị Thu Hà, điện thoại 0349.772.505)./.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vksndlaichau.gov.vn

*****Có thể bạn quan tâm:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Viện kiểm sát môn Kiến thức chung năm 2023

Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức Viện Kiểm sát

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2023

Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ A2 ôn thi công chức, viên chức