word-the-cao

458 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản

Giá: 120,000

Bộ tài liệu có định dạng WORD bao gồm 458 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản có nội dung như sau:

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

140

>>>Xem thêm

993 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

583 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

495 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính