Nơi nhập dữ liệu

Bài tập tình huống Hải quan

Giá: Miễn phí!

1. Tình huống 1:

Công ty TNHH Đại Nam là đại lý làm thủ tục hải quan, làm thủ tục nhập khẩu cho một lô hàng: Hệ thống xử lý nước thải. Hàng nhập khẩu về cảng Hải Phòng và được đóng trong 02 container 40′. Thiết bị này được Viện khoa học công nghệ Hàn Quốc gửi tặng cho Viện khoa học Công nghệ Việt Nam để phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học.

Yêu cầu:

a. Lô hàng nhập khẩu trên mở tờ khai hải quan giấy hay tờ khai hải quan điện tử? Vì sao?

b. Lô hàng nhập khẩu trên có phải nộp thuế nhập khẩu không?

c. Hồ sơ hải quan mà công ty TNHH Đại Nam phải nộp gồm những chứng từ gì?

Đáp án:

a. Hàng hóa là quá biếu, quà tặng của tổ chức sẽ thực hiện thủ tục hải quan điện tử do không thuộc các trường hợp khai báo tờ khai giấy.

Căn cứ NĐ 59/2018:

“Các trường hợp sau đây người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới;

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;

– Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng;

– Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân;

– Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định này;

– Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;

– Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thể do một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác…”

b. Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 21, Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

c. Hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hải quan, vận tải đơn…

2. Tình huống 2:

Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ xuất khẩu mặt hàng Mô đun Camera cho khách hàng tại Trung Quốc. Hàng xuất khẩu bị lỗi nên khách hàng đã trả lại.

Yêu cầu:

a. Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ có được mở tờ khai tái nhập hàng về sửa chữa không? Vì sao?

b. Hồ sơ hải quan công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ phải nộp khi làm thủ tục tái nhập lô hàng trên?

Đáp án:

Câu a. Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ có được mở tờ khai tái nhập đối với lô hàng Mô đun Camera đã xuất khẩu về sửa chữa, vì:

Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu

Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a)Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

 

Câu b. Hồ sơ hải quan:

– Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;

– Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;

– Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chụp.

3. Tình huống 3

Công ty Thiên Long nhập khẩu lô hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi hàng hóa được phân luồng vàng, công ty Thiên Long nhận được thông tin phía đối tác gửi nhầm hàng và đã phát hiện sai sót trên tờ khai hải quan: có một mặt hàng khai sai về tên hàng, số lượng và hai mặt hàng phải có giấy phép (một mặt hàng phải kiểm dịch động vật một mặt hàng phải kiểm dịch thực vật), do đối tác gửi nhầm hàng nên Công ty không có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Yêu cầu:

a. Công ty Thiên Long có được khai bổ sung hồ sơ hải quan hay không? Vì sao?

b. Đối với mặt hàng phải xin giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, Công ty Thiên Long phải có giấy phép ở thời điểm nào?

 

Gợi ý:

Căn cứ Khoản 4, Điều 29 Luật Hải quan:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

– Đối với mặt hàng khai sai về tên hàng, số lượng nhưng không vi phạm chính sách quản lý chuyên ngành thì được khai bổ sung theo quy định trên và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

– Đối với những mặt hàng không khai báo hải quan và thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành thì không được khai bổ sung và cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp của công ty vi phạm quy định về khai hải quan nên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điểm 3, khoản 12, Điều 1 NĐ 59/2018:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Khi kiểm tra hồ sơ cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị thực hiện thủ tục hải quan”.