UBND huyện Châu Thành, Sóc Trăng tuyển dụng Công an xã (đợt 2)

19/01/2023

UBND huyện Châu Thành, Sóc Trăng tuyển dụng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện (đợt 2) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 07/2/2023.

– Địa điểm: Công an huyện Châu Thành (ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Sóc Trăng)

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: soctrang.gov.vn