word-the-cao

50 câu hỏi thi tuyển viên chức Y tế vị trí Điều dưỡng, hộ sinh (Đại học)

Giá: 10,000

50 CÂU HỎI THI TUYỂN VIÊN CHỨC – VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH (ĐẠI HỌC)

Câu 1. Thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung hợp lý nhất ?

Câu 2. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vị trí tiêm và đường tiêm vaccine BCG  ( lao) là gì?

Câu 3. Theo WHO, Tiêm an toàn là một quy trình tiêm như thế nào?

Câu 4. Trình bày quy trình 6 bước chăm sóc bà mẹ, sơ sinh thiết yếu?

Câu 5. Bạn hãy cho biết 4 nguyên tắc trong quy trình xác nhận đúng khách hàng khi cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện?