word-the-cao

100 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH

Giá: 40,000

Tài liệu dài 32 trang, gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: DU LỊCH

 

Câu 1: Theo Luật Du lịch 2017 2017, điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế được quy định như thế nào?

A. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

B. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn dulịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

C. Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

D. Cả 3 phương án còn lại

 

Câu 2: Theo quy định tại Luật Du lịch 2017 2017, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định mô hình quản lý khu dulịch cấp tỉnh?

A. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

B. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

Câu 3: Theo quy định tại Luật Du lịch 2017 2017, việc ban hành quyết định công nhận điểm du lịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

C. Tổng cục Du lịch

D. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Câu 4: Theo quy định tại Luật Du lịch 2017 2017, việc ban hành quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

B. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

C. Tổng cục Du lịch

D. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Câu 5: Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, việc ban hành quyết định công nhận khu du lịch quốc gia đối với khu dulịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

C. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

D. Hiệp hội Du lịch quốc gia