word-the-cao

20 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức, viên chức môn Chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ Trung cấp

Giá: 10,000

Tài liệu có định dạng file DOC (Word) bao gồm 20 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm:

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi số 1. Anh (chị) hãy liệt kê các thành phần cơ bản cấu tạo nên máy tính điện tử và nêu cụ thể chức năng, đặc điểm của từng thành phần đó?

Đáp án:

TT Nội dung các ý cần trình bày/thực hiện Điểm
1 Các thành phần cơ bản cấu tạo nên máy tính điện tử:
– Bộ xử lý trung tâm 2
– Bộ nhớ (gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài) 2
– Các thiết bị ngoại vi 2
– Bus liên kết hệ thống 2
2 Chức năng, đặc điểm của các thành phần:  
– Bộ xử lý trung tâm (CPU – Central Processing Unit): được xem như não bộ của máy tính. CPU đảm nhận chức năng thực thi chương trình. Gồm: 6

+ Đơn vị điều khiển (CU – Control Unit): có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lí, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống.

8

+ Đơn vị tính toán ALU (Arithmetic Logic Unit): Chức năng thực hiện các phép toán số học và logic sau đó trả lại kết quả cho các thanh ghi hoặc bộ nhớ

6

+ Các thanh ghi (Registers): Dùng để lưu trữ tạm thời các toán hạng, kết quả tính toán, địa chỉ các ô nhớ hoặc thông tin điều khiển

6
– Bộ nhớ: lưu trữ dữ liệu, gồm Bộ nhớ trong và Bộ nhớ ngoài 6
+ Bộ nhớ trong (Main memory): dùng để chứa dữ liệu, lệnh, chương trình để xử lý. Gồm:
ROM ( Read Only Memory): là bộ nhớ chỉ đọc, ROM do hãng chế tạo cài đặt sẵn các chương trình bên trong 5
RAM (Random Access Memory): Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình máy tính hoạt động. 5
+ Bộ nhớ ngoài (external memory): hay còn gọi là thiết bị lưu trữ 5
– Các thiết bị ngoại vi: chức năng nhập xuất dữ liệu, gồm thiết bị nhập và thiết bị xuất. 5
– Bus liên kết hệ thống (System Interconnection Bus): kết nối và vận chuyển thông tin của ba thành phần trên 5
  Cộng 65

Câu hỏi số 2. Anh (chị) hãy cho biết khái niệm, các chức năng cơ bản của Hệ điều hành; đặc điểm của hệ điều hành WINDOWS?

Đáp án:

TT Nội dung các ý cần trình bày/thực hiện Điểm
1 Khái niệm Hệ điều hành: là hệ thống các chương trình điều khiển các hành vi (hoạt động) cơ bản của máy tính
2 Các chức năng cơ bản của Hệ điều hành
– Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống; 5
– Cung cấp tài nguyên (bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi,…) cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó; 8
– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin; 8
– Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, màn hình, đĩa CD,…) để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả; 9
– Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống (làm việc với đĩa, truy cập mạng,…). 5
3 Đặc điểm của hệ điều hành WINDOWS
Cung cấp một giao diện đồ hoạ người – máy tính thân thiện 5
Cung cấp một phương pháp điều khiển thống nhất cho mọi ứng dụng trên môi trường WINDOWS 5
Hoạt động ở chế độ đa nhiệm. 5
Môi trường Nhúng – Liên kết các đối tượng. 5
Tự động nhận dạng và cài đặt trình điều khiển các thiết bị (Plus and Play). 5
Hỗ trợ mạng. 5
  Cộng 65