Trang chủ

An Giang

 1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 2. UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 6. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2019 là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2019
 13. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, An Giang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  12/07/2019
 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp nhận bổ sung giáo viên vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 16. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2019
 17. Cục Thống kê An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 18. Nhu cầu tuyển dụn:g 55 viên chức ...
  location
  Date
  04/04/2019
 19. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng v ...
  location
  Date
  12/02/2019
 20. Trung tâm tin học tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/01/2019
 21. Nhu cầu tuyển dụng 55 viên chức ...
  location
  Date
  16/01/2019
1 / 6123456