An Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2017 là 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 4. Nhu cầu tuyển dụng 96 viên chức ...
  location
  Date
  11/10/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 8. Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2017
 9. Phòng GDĐT huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng viên chức năm học 2017- 2018 ...
  location
  Date
  08/09/2017
 10. Số lượng tuyển dụng: 201 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 11. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/09/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 14. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 687 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 17. Nhu cầu cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  07/08/2017
 18. Ban quản lý Khu kinh tế An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
 20. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 22. Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2017
 24. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cần tuyển 14 điều dưỡng trung học. ...
  location
  Date
  21/04/2017
 25. Trung tâm tin học - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 28. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
1 / 212