Tin nổi bật

Hải Phòng

 1. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 3. Báo Hải Phòng tuyển dụng phóng viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 5. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 6. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 8. Viện Tài nguyên và Môi tường biển tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2022
 12. Trung tâm y tế quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 14. Đại học Y dược Hải Phòng tuyển dụng Kỹ sư CNTT năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 15. Trung tâm quản lý bảo trì GTCC và đăng kiểm thủy TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2022
 16. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 17. Ban Quản lý dự án Hàng hải TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 19. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2021
 20. UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng điều chỉnh nội dung tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2021
 22. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức loại D năm 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 227 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2021
 24. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 30. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021