Hải Phòng

 1. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 2. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 4. TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 8. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 9. Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2020
 12. Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 14. Sở Y tế TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 15. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 16. UBND TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 17. Số lượng viên chức cần tuyển là 57 người ...
  location
  Date
  22/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng 24 người ...
  location
  Date
  15/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu  ...
  location
  Date
  01/07/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 25. Viện Tài nguyên và Môi trường biển thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2020
 26. Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 28. Sở Vận Tải TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020