Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2021
 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 3. Trường Cao đẳng Hàng Hải I tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 6. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 7. Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 8. Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 11. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 12. Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Hải Phòng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 14. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 15. UBND thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 16. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 265 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14-16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 21. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2020
 22. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 23. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 25. TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 29. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 30. Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020