Tin nổi bật

Hải Phòng

 1. Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2023
 5. UBND quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng công chức CHTQS phường Đằng Hải năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 16. Đoàn Nghệ thuật Múa rồi Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 18. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 19. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2023
 20. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng công chức CHTQS phường Hạ Lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2023
 23. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 25. UBND huyện Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 26. UBND huyện Cát Hải, Hải Phòng điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2023