Tin nổi bật

Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2022
 6. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 9. Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Hải An, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 12. UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Bạch Đằng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 13. UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2022
 15. Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2022
 19. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2022 ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2022
 21. Báo Hải Phòng tuyển dụng phóng viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 23. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 24. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 26. Viện Tài nguyên và Môi tường biển tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2022
 30. Trung tâm y tế quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2022