Hải Phòng

 1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2020
 2. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 4. Số lượng tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 5. Ban quản lý chợ Bến Phà quận Kiến An, TP. Hải Phòng tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 9. UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/03/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 11. Trung tâm Y tế Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/03/2020
 12. Đài phát thanh quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 14. Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/02/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 16. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 17. UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 19. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  11/02/2020
 20. Số lượng tuyển dụng:26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020