Tin nổi bật

Hải Phòng

 1. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 2. Viện Nghiên cứu Hải sản gia hạn thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2021
 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 5. Trường Cao đẳng Hàng Hải I tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 8. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 9. Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 10. Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 13. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 14. Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Hải Phòng tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 16. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 17. UBND thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  14/11/2020
 18. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 265 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14-16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 23. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2020
 24. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 25. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 27. TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020