Hải Phòng

 1. Sở Y tế TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 3. UBND TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 4. Số lượng viên chức cần tuyển là 57 người ...
  location
  Date
  22/07/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng 24 người ...
  location
  Date
  15/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu  ...
  location
  Date
  01/07/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 12. Viện Tài nguyên và Môi trường biển thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2020
 13. Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 14. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 15. Sở Vận Tải TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 16. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 19. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 22. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 23. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/04/2020
 24. Sở Tư pháp TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020 ...
  location
  Date
  20/04/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2020
 27. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2020
 29. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...