Tin nổi bật

Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 2. TTYT huyện An Lão, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2021
 3. Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 6. Cao đẳng GTVT Trung ương II thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 8. TT Quản lý bảo trì, giao thông công cộng và đăng kiểm thủy TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 11. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt I năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 12. BTV Thành đoàn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 13. Ban QLDA Hàng hải - Bộ GTVT tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 15. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 16. Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 18. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 19. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2021
 20. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2021
 23. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 24. Viện Nghiên cứu Hải sản gia hạn thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2021
 26. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở NN và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2021
 27. Trường Cao đẳng Hàng Hải I tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 30. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020