Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 5. Ban quản lý Dự án hàng hải - Bộ GTVT tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2023
 7. Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng tiếp nhận giảng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2023
 8. TT Y tế quân dây y Bạch Long Vỹ, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2023
 9. UBND TP. Hải Phòng thông báo thời gian tiếp nhận Phiếu ĐKDT công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2023
 10. UBND TP. Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 11. Trung tâm Tư vấn đấu thầu Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2023
 12. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP. Hải Phòng tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2023
 15. TT Y tế quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2023
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2023
 22. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Kiến An, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2023
 25. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 26. Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2023
 28. Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 29. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023