Tin nổi bật

Bình Phước

 1. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2022
 3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 5. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  25/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 10. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức Khu Quản lý và bảo trì đường bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 11. TT Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2022
 12. TT Bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển viên chức năm 2022 như sau ...
  location
  Date
  16/02/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 15. UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 21. Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2021
 22. Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 24. Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 26. Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
1 / 3123