Tin nổi bật

Bình Phước

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2024
 4. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2024
 5. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2024
 8. UBND TX. Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2024
 9. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyển dụng cộng tác viên, như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/02/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2024
 12. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2024
 15. Chỉ tiêu dự kiến: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2023
 17. UBND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2023
 18. chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2023
 21. UBND huyện Bù Đốp, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2023
 22. Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 24. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 30. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2023
1 / 41234