Bình Phước

 1. UBND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 2. UBND huyện Hớn Quản, Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thi tuyển Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh năm 2020 như s ...
  location
  Date
  02/03/2020
 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 7. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  01/11/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 21 viên chức ...
  location
  Date
  30/10/2019
 9. Cơ sở Cai nghiện Ma túy - Bảo trợ Xã hội Phú Văn, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 10. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  29/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 12. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 13. UBND tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/08/2019
 14. UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/04/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2019
 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm như sau ...
  location
  Date
  04/03/2019
 17. Căn cứ nhu cầu giảng dạy Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: Vị trí tuyển dụng: Giảng viên Ng ...
  location
  Date
  14/02/2019
 18. Sở Y tế tỉnh Bình Phước tuyển dụng chức danh quản lý tại một số đơn vị trực thuộc ...
  location
  Date
  19/12/2018
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 3123