Bình Phước

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 3. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2022
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức (đợt 3) năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 8. UBND thị xã Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCHQS phường Minh Long năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 11. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 12. UBND huyện Đồng Phú, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2022
 14. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 16. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2022
 17. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2022
 18. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  25/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 21. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức Khu Quản lý và bảo trì đường bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2022
 22. TT Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2022
 23. TT Bảo trợ xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển viên chức năm 2022 như sau ...
  location
  Date
  16/02/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 25. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 26. UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 27. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
1 / 3123