Tin nổi bật

Bình Thuận

 1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  24/12/2021
 2. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2021
 4. Số lượng Viên chức cần tuyển: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 6. Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/09/2021
 7. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 10. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 11. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2021
 14. UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2021
 16. VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 17. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 18. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 19. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 20. Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 21. Đài PT - TH Bình Thuận tuyển dụng Phát thanh viên Truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 23. Khách sạn Đồi Dương, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 24. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 25. Số lượng Viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2020
 26. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  11/10/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 29. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 30. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
1 / 41234