Bình Thuận

 1. Số lượng cần tuyển: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 3. Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2020
 4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2020
 5. Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 7. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2019
 8. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/10/2019
 9. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 10. Ban quản lý công trình công cộng huyện Phú Quý, Bình Thuận tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/09/2019
 11. Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát tại các VKSND cấp huyện v ...
  location
  Date
  27/08/2019
 12. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2019
 13. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 14. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2019
 15. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 17. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  04/04/2019
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuyển dụng chức danh hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ...
  location
  Date
  12/03/2019
 19. Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/03/2019
 20. Thực hiện Đề án số 4823/ĐA-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ...
  location
  Date
  28/02/2019
1 / 41234