Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 2. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 3. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 7. Tổng số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 321 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 8. Tổng số lượng cần tuyển: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 10. Đài Phát Thanh - Truyền Hình Bình Thuận tuyển Phát thanh viên truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 11. Số lượng viên chức cần tuyển: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 12. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 14. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 15. UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 16. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 17. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 20. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 21. UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 22. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 23. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 24. UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 26. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận điều chỉnh vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 16 vị trí ...
  location
  Date
  16/04/2020
 29. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
1 / 41234