Bình Thuận

 1. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 4. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 6. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 7. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2022
 8. UBND huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 9. Sở Công Thương Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 10. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  29/09/2022
 11. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 12. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 16. Sở Tư pháp Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 462 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 23. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2022
 24. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  29/04/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 26. UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
1 / 6123456