Tin nổi bật

Bình Thuận

 1. Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 2. Đài PT - TH Bình Thuận tuyển dụng Phát thanh viên Truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 4. Khách sạn Đồi Dương, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 5. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 6. Số lượng Viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2020
 7. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  11/10/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 11. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 12. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 13. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 15. Tổng số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 321 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 16. Tổng số lượng cần tuyển: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 18. Đài Phát Thanh - Truyền Hình Bình Thuận tuyển Phát thanh viên truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 19. Số lượng viên chức cần tuyển: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 20. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 21. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 22. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 23. UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 24. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 25. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 26. Nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 27. Nhu cầu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 28. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 29. UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
1 / 41234