Bình Thuận

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 3. Tổng số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 321 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 4. Tổng số lượng cần tuyển: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 6. Đài Phát Thanh - Truyền Hình Bình Thuận tuyển Phát thanh viên truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 7. Số lượng viên chức cần tuyển: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 8. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 11. UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 12. UBND huyện Hàm Tân, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2020
 13. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2020
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2020
 16. Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 17. UBND TP.Phan Thiết, Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2020
 18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 19. Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 20. UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 22. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận điều chỉnh vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 16 vị trí ...
  location
  Date
  16/04/2020
 25. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
 27. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế ho ...
  location
  Date
  06/04/2020
 28. Số lượng cần tuyển: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 29. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 30. Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2020
1 / 41234