Tin nổi bật

Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 2. Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/09/2021
 3. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 6. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 7. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2021
 10. UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2021
 12. VP đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 13. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2020
 14. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2020
 15. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 16. Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 17. Đài PT - TH Bình Thuận tuyển dụng Phát thanh viên Truyền hình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 19. Khách sạn Đồi Dương, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 20. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 21. Số lượng Viên chức cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2020
 22. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  11/10/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 25. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 26. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 27. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 28. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 30. Tổng số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 321 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
1 / 41234