Tin nổi bật

Bình Thuận

 1. Sở Công Thương Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 2. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  29/09/2022
 3. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 8. Sở Tư pháp Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 462 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2022
 15. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2022
 16. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  29/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 18. UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2022
 25. UBND huyện Tuy Phong, Bình Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2022
 26. UBND thị xã La Gi - Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2022
 27. Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2022
 29. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 30. UBND huyện Đức Linh, Bình Thuận tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2022
1 / 6123456