Tin nổi bật

Bình Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 3. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 4. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 10. UBND TX. La Gi, Bình Thuận tuyển dụng HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 16. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2023
 18. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 23. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 24. Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2022
 25. UBND huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận tuyển dụng công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
 26. Sở Công Thương Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2022
 27. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  29/09/2022
 28. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 29. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
1 / 6123456