Tin nổi bật

Trà Vinh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2021
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 5. Sở Công thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 6. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2021
 9. Sở Công Thương Trà Vinh thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  08/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020
 12. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 14. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  11/11/2020
 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 17. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 18. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  29/09/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 20. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 23. UBND Tx.Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 25. UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 26. UBND TP.Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 28. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 29. Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 30. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2020
1 / 3123