Trà Vinh

 1. Số lượng, đối tượng xét tuyển: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 3. Sở Y tế Trà Vinh thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  18/08/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2019
 8. BHXH Việt Nam tuyển dụng các chỉ tiêu lãnh đạo BHXH tỉnh năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  11/07/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2019
 13. Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/06/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 16. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  11/04/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2019
 19. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  21/01/2019
 20. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/12/2018
1 / 41234