Trà Vinh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 3. Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2023
 4. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân viên Cử nhân Xét nghiệm, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2023
 10. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2023
 17. UBND TP. Trà Vinh gia hạn thời gian nhận Phiếu ĐKDT viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 20. UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 21. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2022
 24. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau ...
  location
  Date
  05/11/2022
 25. Viện Phát triển nguồn lực - Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 28. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2022
 29. Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 30. UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/10/2022
1 / 512345