Tin nổi bật

Trà Vinh

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2021
 4. TT Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2021
 5. Sở Công thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2021
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 11. Sở Công thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 12. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2021
 15. Sở Công Thương Trà Vinh thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  08/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020
 18. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 20. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  11/11/2020
 21. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2020
 22. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 23. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 24. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  29/09/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 26. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
 29. UBND Tx.Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2020
1 / 3123