Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 2. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 3. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT huyện Như Xuân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 6. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 7. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 9. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT TP. Sầm Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 10. Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 11. TTYT huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 13. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Nông Cống năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 14. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 16. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 19. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 20. Trường Trung cấp Nghề thương mại du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 22. TTYT huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 23. TTYT huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2021
 24. Trung tâm DVNN huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 25. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 26. Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2021
 29. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2021
 30. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2021