Thanh Hóa

 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 4. Số lượng cần tuyển dụng: 169 người ...
  location
  Date
  01/07/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 6. Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 7. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2020
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 11. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 28 người ...
  location
  Date
  04/06/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 14. Số lượng cần tuyển: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 15. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 60 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 16. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 50 người ...
  location
  Date
  26/05/2020
 19. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 89 người ...
  location
  Date
  22/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 221 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 21. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 22. Số lượng cần tuyển dụng: 305 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 23. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2020
 24. Số lượng cần tuyển: 13 người ...
  location
  Date
  08/05/2020
 25. Số lượng cần tuyển dụng: 152 người ...
  location
  Date
  08/05/2020
 26. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 27. Số lượng, cơ cấu cần tuyển dụng: 391 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 221 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  04/05/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 402 người ...
  location
  Date
  04/05/2020
 30. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
1 / 9123456789