Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 2. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Lặc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2021
 3. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 4. TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 5. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 9. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2021
 13. Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 15. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Nông nghiệp Thanh Hóa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 16. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thọ Xuân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2021
 19. UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2021
 21. UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Quảng Xương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2021
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 25. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức BVĐK huyện Quảng Xương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2021
 27. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức BVĐK TP. Sầm Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 28. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hà Trung năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 29. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Đông Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 30. BQL dự án đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021