Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. UBND huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng và bổ nhiệm CHT Quân sự xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Trung tâm CNTT và Truyền thông Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2023
 12. Hội người mù tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 13. UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đính chính hồ sơ ĐKDT viên chức ngành GD&ĐT năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2023
 14. Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 19. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2023
 20. Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức Trạm Y tế cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 25. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2023
 29. Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 30. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 95 người ...
  location
  Date
  19/01/2023