Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 4. Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 10. UBND huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 18. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 23. Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trạm y tế năm 2022 ...
  location
  Date
  21/06/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 26. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 28. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 30. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2022