Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2023
 3. TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 4. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng công chức CHTQS cấp xã Quang Chiểu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 5. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 6. UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2023
 8. UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2023
 10. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2023
 11. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  14/11/2023
 12. Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2023
 14. UBND TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã, phường năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2023
 16. Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở TTTT Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2023
 18. TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2023
 20. Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 24. Sở Y tế Thanh Hóa tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 25. Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2023
 27. TT Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 30. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2023