Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 5. TT dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/02/2021
 7. TTYT huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/02/2021
 9. TTYT huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 10. TTYT huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 223 người ...
  location
  Date
  08/01/2021
 12. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 17. TTYT huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2020
 19. TTYT huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và LĐHĐ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 20. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2020
 21. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2020
 25. UBND thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2020
 28. Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2020