Thanh Hóa

 1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 2. Số lượng cần tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  14/09/2020
 3. Số lượng cần tuyển: 245 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2020
 5. Số lượng cần tuyển dụng: 14 người ...
  location
  Date
  18/08/2020
 6. Số lượng cần tuyển dụng: 46 người ...
  location
  Date
  05/08/2020
 7. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 46 người ...
  location
  Date
  31/07/2020
 9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 11. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 12. Sở Nội vụ Thanh Hoá tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 13. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (Liên hiệp hội) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Liên hiệp hội năm 2020, ...
  location
  Date
  28/07/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 người ...
  location
  Date
  18/07/2020
 15. Số lượng cần tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 16. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 19. Số lượng cần tuyển dụng: 169 người ...
  location
  Date
  01/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 22. Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 23. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 25. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 27. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 28 người ...
  location
  Date
  04/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 30. Số lượng cần tuyển: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
1 / 9123456789