Thanh Hóa

 1. UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tạm dừng các thủ tục tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 2. số lượng cần tuyển dụng là 230 người ...
  location
  Date
  08/04/2020
 3. UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 4. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tạm dừng thu hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 5. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 6. Số lượng cần tuyển: 23 người ...
  location
  Date
  27/03/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 305 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2020
 10. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/03/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 391 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2020
 12. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 147 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2020
 16. Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng Y sĩ đa khoa năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 227 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2020
 18. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 19. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2020