Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. TT Dịch vụ Nông nghiệp huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 2. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 3. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 4. Trung tâm Y tế huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 5. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 6. UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 7. UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 8. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2021
 10. UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 12. UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2021
 14. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 15. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 16. Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2021
 17. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 18. TTYT huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 19. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 20. UBND huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2021
 21. UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 22. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/03/2021
 23. UBND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ...
  location
  Date
  17/03/2021
 24. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 25. UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ...
  location
  Date
  16/03/2021
 26. UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ...
  location
  Date
  16/03/2021
 27. Trung tâm Y tế huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  16/03/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 29. UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã, phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2021
 30. UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2021