Hà Nam

 1. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  20/03/2023
 10. Công an tỉnh Hà Nam tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 12. UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 13. Tỉnh ủy Hà Nam thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nam năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 14. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức loại D, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 15. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam điều chỉnh nội dung tuyển dụng công chức hành chính năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 18. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 26. UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 29. UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
1 / 212