Tin nổi bật

Hà Nam

 1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  20/03/2023
 2. Công an tỉnh Hà Nam tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2023
 4. UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 5. Tỉnh ủy Hà Nam thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nam năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2022
 6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức loại D, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 7. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam điều chỉnh nội dung tuyển dụng công chức hành chính năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 10. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 18. UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 21. UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 25. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2021
 26. Đài PT-TH Hà Nam tuyển phát thanh viên, dẫn chương trình, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 28. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
1 / 212