Tin nổi bật

Hà Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 3. UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 7. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2021
 8. Đài PT-TH Hà Nam tuyển phát thanh viên, dẫn chương trình, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 10. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 13. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 19. UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 22. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 25. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 26. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 28. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017