Tin nổi bật

Hà Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 2. Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 10. UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  26/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 13. UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 17. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2021
 18. Đài PT-TH Hà Nam tuyển phát thanh viên, dẫn chương trình, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 20. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 23. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 24. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 29. UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
1 / 212