Hà Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 2. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 11. UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 17. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 18. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 20. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
1 / 212