Sóc Trăng

 1. Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 (đợt 4), như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức loại C năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2023
 6. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 13. Ban Quản lý Chợ TP. Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã ...
  location
  Date
  19/01/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2022
 24. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 30. Báo Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2021
1 / 3123