Sóc Trăng

 1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2019
 7. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 10. Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/08/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 viên chức ...
  location
  Date
  06/08/2018
1 / 212