Tin nổi bật

Sóc Trăng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2019
 14. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 17. Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/08/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 viên chức ...
  location
  Date
  06/08/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2018
 29. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 30. UBND TP.Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2017
1 / 212