Tin nổi bật

Sóc Trăng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 3. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 ...
  location
  Date
  09/03/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2019
 23. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/12/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 26. Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 28. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/10/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
1 / 212