Tin nổi bật

Sóc Trăng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 4. Ban Quản lý Chợ TP. Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã ...
  location
  Date
  19/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2022
 15. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2021
 21. Báo Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2021
 22. UBND huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 23. TT Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 24. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thông báo điều chỉnh thời gian nhận phiếu dự tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 26. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 28. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 29. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  29/07/2021
 30. Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
1 / 3123