Tin nổi bật

Sóc Trăng

 1. Báo Sóc Trăng tuyển dụng hợp đồng năm 2024, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2024
 2. TT Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2024
 7. Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 (đợt 4), như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 11. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức loại C năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2023
 12. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2023
 19. Ban Quản lý Chợ TP. Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã ...
  location
  Date
  19/01/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 25. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2022
 30. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Long Phú, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2022
1 / 3123