Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 2. UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp nhận viên chức giáo dục năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2023
 6. UBND phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2023
 10. Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2023
 11. Công an TP. Đà Nẵng tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2023
 12. UBND phường Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
 15. UBND phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2023
 16. Ban Quản lý chợ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2023
 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2023
 23. UBND phường Thanh Bình, Hải Châu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 25. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 27. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng tuyển dụng HĐLĐ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 29. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022