Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2021
 3. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15-20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2021
 19. Trường Cao đẳng GTVT trung ương V thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2021
 20. BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 24. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 25. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 26. Sở Y tế TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2021
 27. Báo Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2021
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021