Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 3. UBND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non năm học 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 140 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2022
 14. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 16. UBND phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 21. UBND phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 24. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Kế toán viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 30. UBND phường Nam Dương, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách năm 2022 ...
  location
  Date
  04/07/2022