Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 2. Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 4. BQL dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 599 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
 13. Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 15. Bệnh viện 199, TP. Đà Nẵng tuyển dụng điều dưỡng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 17. Sở Giáo dục và Đào tào TP. Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên THPT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 18. Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 19. UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2021
 22. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  07/04/2021
 23. BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2021
 25. UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 26. UBND xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 27. UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2021
 29. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 30. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2021