Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  27/09/2021
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  24/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 16. TT Công tác xã hội - Sở LĐ,TB&XH TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2021
 17. Quận ủy Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 18. Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 22. Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 23. Huyện ủy Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 24. Trung tâm Công tác xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 26. Văn phòng Thành ủy TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2021
 29. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng đang tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 30. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021