Đà Nẵng

 1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐH Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2023
 3. Cảng vụ Hàng không miền Trung gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 4. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 5. Trung tâm Quản lý Hạ tầng đô thị TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2023
 7. Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2023
 8. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 9. Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 14. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2023
 19. Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2023
 21. Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 22. UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 23. BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 24. Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 25. Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 26. Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 27. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023
 29. UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2023