Tin nổi bật

Đà Nẵng

 1. Ban Nghĩa trang - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 3. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 7. UBND phường Hòa Cường Nam, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
 15. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tuyển dụng công dân vào công tác trong CAND năm 2022 ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2022
 17. Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  17/03/2022
 18. UBND phường Nam Dương, Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2022
 19. Nhà Trưng bày Hoàng Sa tỉnh Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 22. UBND huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển công chức xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 24. BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2022
 25. BQL Dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2021
 29. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021