Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2023
 2. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 4. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng tuyển dụng HĐLĐ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2022
 6. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 12. Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2022
 15. BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2022
 19. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 23. UBND phường Thanh Khê Tây, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2022
 25. Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2022
 29. Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022