Bắc Ninh

 1. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 3. Sở Tài chính Bắc Ninh tuyển dụng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2020
 4. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2019
 7. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/10/2019
 8. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 9. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  16/09/2019
 11. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 12. Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2019
 13. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  19/06/2019
 14. Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh ...
  location
  Date
  03/06/2019
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 16. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 271 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/02/2019
 20. Trường cao đẳng cơ điện và xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2019
1 / 512345