Tin nổi bật

Bắc Ninh

 1. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2021
 5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 8. UBND thành phố Bắc Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 9. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2020
 10. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển dụng viên chức công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 11. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 12. UBND TP.Bắc Ninh xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 13. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1525 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 16. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 17. UBND TX.Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2020
 18. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 19. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 20. Sở Tài chính Bắc Ninh tuyển dụng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2020
 21. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2019
 24. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/10/2019
 25. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 26. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
 27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  16/09/2019
 28. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 29. Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2019
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  19/06/2019
1 / 212