Bắc Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 381 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 308 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 224 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 10. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 694 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 13. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 14. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 17. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2021
 19. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 22. UBND thành phố Bắc Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 23. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2020
 24. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển dụng viên chức công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 25. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 26. UBND TP.Bắc Ninh xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 27. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1525 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 30. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
1 / 3123