Bắc Ninh

 1. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 4. UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 235 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 381 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 308 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 224 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 14. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 694 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 17. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 18. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 19. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 20. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 21. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2021
 23. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 24. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 26. UBND thành phố Bắc Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 27. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2020
 28. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển dụng viên chức công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 29. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 30. UBND TP.Bắc Ninh xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
1 / 212