Tin nổi bật

Bắc Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 694 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 3. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 5. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2021
 7. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2021
 9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 12. UBND thành phố Bắc Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 13. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2020
 14. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển dụng viên chức công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 15. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 16. UBND TP.Bắc Ninh xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 17. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1525 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 20. UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 21. UBND TX.Từ Sơn, Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2020
 22. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 23. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 24. Sở Tài chính Bắc Ninh tuyển dụng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2020
 25. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2019
 28. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/10/2019
 29. UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 30. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2019
1 / 3123