Bến Tre

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 2. UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2019
 3. Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2019
 4. Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 5. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 6. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 16. Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 30 người ...
  location
  Date
  18/09/2019
 17. Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2019
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
1 / 41234