Bến Tre

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 2. UBND huyện Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức Hội Người mù huyện Ba Tri năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 9. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2022
 10. ​Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 11. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 13. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
 14. UBND TP.Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 15. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 17. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 18. Tỉnh đoàn Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 22. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre tuyển dụng viên chức thư viện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 23. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 26. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre xét tuyển viên chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 27. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau:   ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. UBND TP.Bến Tre tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 30. UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2019
1 / 3123