Tin nổi bật

Bến Tre

 1. chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 5. Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2024
 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2024
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2024
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức làm công tác cơ yếu, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2024
 10. Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT Bến Tre tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2023
 11. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2023
 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2023
 16. UBND huyện Giồng Trôm, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 18. Kho bạc Nhà nước Bến Tre tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 19. Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2023
 20. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2023
 24. Trung tâm GDNN-GDTX TP. Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 25. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức , như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2023
 27. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2023
 28. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tuyển dụng lao động năm 2023 ...
  location
  Date
  23/05/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
1 / 3123