Bến Tre

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 301 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2023
 5. UBND huyện Giồng Trôm, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 7. Kho bạc Nhà nước Bến Tre tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 8. Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2023
 9. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2023
 13. Trung tâm GDNN-GDTX TP. Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2023
 14. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức , như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2023
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2023
 17. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tuyển dụng lao động năm 2023 ...
  location
  Date
  23/05/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 21. UBND huyện Giồng Trôm, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 26. Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 30. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
1 / 3123