Tin nổi bật

Bến Tre

 1. ​Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 2. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
 4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2021
 5. UBND TP.Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 6. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 8. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 9. Tỉnh đoàn Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 13. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre tuyển dụng viên chức thư viện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 14. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 17. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre xét tuyển viên chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 18. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau:   ...
  location
  Date
  04/05/2020
 19. UBND TP.Bến Tre tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 21. UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2019
 22. Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2019
 23. Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 24. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 25. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
1 / 3123