Tin nổi bật

Bến Tre

 1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tuyển dụng lao động năm 2023 ...
  location
  Date
  23/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 5. UBND huyện Giồng Trôm, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2023
 10. Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2023
 15. Chỉ tiêu bổ sung: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2023
 16. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2023
 17. Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2023
 18. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 20. UBND huyện Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức Hội Người mù huyện Ba Tri năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 27. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2022
 28. ​Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2021
 29. Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2021
1 / 41234