Tin nổi bật

Bến Tre

 1. UBND TP.Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 2. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 4. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/02/2021
 5. Tỉnh đoàn Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 9. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre tuyển dụng viên chức thư viện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2020
 10. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2020
 13. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre xét tuyển viên chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 14. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau:   ...
  location
  Date
  04/05/2020
 15. UBND TP.Bến Tre tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 17. UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2019
 18. Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2019
 19. Trung tâm Thể dục Thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 20. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 21. Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
1 / 3123