Tin nổi bật

Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2022
 3. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 4. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  13/05/2022
 5. Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  25/03/2022
 6. UBND huyện Chợ Mới - Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2022
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 như sau; ...
  location
  Date
  16/02/2022
 8. UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/01/2022
 9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021
 12. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 13. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 14. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 16. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 18. Chỉ tiêu tiếp nhận: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2021
 21. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 22. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 23. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 25. UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 30. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
1 / 3123