Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 2. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 4. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 5. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 6. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 7. UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 8. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 10. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức ...
  location
  Date
  05/01/2020
 11. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 13. chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 15. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/09/2019
 16. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  25/07/2019
 17. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn ...
  location
  Date
  17/05/2019
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/03/2019
 21. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 22. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý ...
  location
  Date
  18/02/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2018
 30. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
1 / 212