Tin nổi bật

Bắc Kạn

 1. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 2. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 4. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 6. Chỉ tiêu tiếp nhận: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2021
 9. BQL các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 10. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 11. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 13. UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 19. VP Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 22. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 23. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 24. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 25. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 26. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 27. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 30. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
1 / 3123