Tin nổi bật

Bắc Kạn

 1. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 4. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 5. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2021
 9. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 10. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2020
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 13. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 15. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 16. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 17. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 18. UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 19. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 21. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức ...
  location
  Date
  05/01/2020
 22. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 26. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/09/2019
 27. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  25/07/2019
 28. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn ...
  location
  Date
  17/05/2019
 29. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 30. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
1 / 212