Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2023
 2. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP. Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2023
 3. UBND tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 4. chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 5. chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2023
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2023
 9. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ vào làm công chức, như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2023
 10. Trung tâm GDNN– GDTX huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2023
 11. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2023
 12. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2023
 14. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2023
 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2023
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2023
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2023
 18. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2023
 19. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2023
 20. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2023
 21. Trường Cao đẳng Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2023
 22. Văn phòng UBND Tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2023
 23. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2023
 24. Ban QLDA công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2023
 25. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2023
 26. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2023
 27. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
1 / 6123456