Bắc Kạn

 1. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 2. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2020
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 5. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2020
 6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 7. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 8. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 9. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 10. UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 11. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 13. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức ...
  location
  Date
  05/01/2020
 14. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 16. chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 18. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/09/2019
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  25/07/2019
 20. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn ...
  location
  Date
  17/05/2019
 21. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 22. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 23. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/03/2019
 24. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 25. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý ...
  location
  Date
  18/02/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
1 / 212