Tin nổi bật

Cà Mau

 1. BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 4. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng, vị trí cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 9. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 11. Chi cục Đăng kiểm Cà Mau - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 12. Chi cục Cục Đăng kiểm Long An cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 260 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 1029 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 18. Số lượng cần tuyển là: 130 người ...
  location
  Date
  27/11/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 20. Số lượng cần tuyển dụng là: 70 người ...
  location
  Date
  05/09/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 247 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1020 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 26. Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 369 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2019
 28. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
1 / 212