Cà Mau

 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 4. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 6. Chi cục Đăng kiểm Cà Mau - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 7. Chi cục Cục Đăng kiểm Long An cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 260 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 1029 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 13. Số lượng cần tuyển là: 130 người ...
  location
  Date
  27/11/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 15. Số lượng cần tuyển dụng là: 70 người ...
  location
  Date
  05/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 247 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1020 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 21. Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 369 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2019
 23. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 28. UBND tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2017
 29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
1 / 212