Tin nổi bật

Cà Mau

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 4. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 6. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 8. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2020
 12. BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 15. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng, vị trí cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 19. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2020
 20. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 22. Chi cục Đăng kiểm Cà Mau - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 23. Chi cục Cục Đăng kiểm Long An cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 260 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 1029 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 29. Số lượng cần tuyển là: 130 người ...
  location
  Date
  27/11/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
1 / 212