Cà Mau

 1. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 260 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 1029 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 6. Số lượng cần tuyển là: 130 người ...
  location
  Date
  27/11/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 8. Số lượng cần tuyển dụng là: 70 người ...
  location
  Date
  05/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 247 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1020 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 14. Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 369 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2019
 16. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
1 / 3123