Tin nổi bật

Cà Mau

 1. UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 299 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 7. TT Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2022
 8. Trung tâm Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 11. BQL dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 16. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 18. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 20. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2020
 24. BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 27. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 29. Số lượng, vị trí cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
1 / 3123