Cà Mau

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/01/2024
 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2023
 9. TT Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2023
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 16. Đoàn Cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 18. Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 23. Bảo tàng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 24. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2022
 25. UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 299 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
1 / 212