Tin nổi bật

Cà Mau

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 2. Đoàn Cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 4. Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 9. Bảo tàng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2022
 10. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2022
 11. UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 299 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 17. TT Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2022
 18. Trung tâm Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2021
 21. BQL dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 26. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 28. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 30. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
1 / 3123