Nghệ An

 1. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2020
 4. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 6. Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 9. Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 12. UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 16. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2020
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tuyển dụng 01 giáo viên giảng dạy môn Vật lý làm việc tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 24. Sở Tài chính Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 26. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 27. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 28. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020