Tin nổi bật

Nghệ An

 1. UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng Thủ quỹ kiêm văn thư Trung tâm GDNN-GDTX năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2021
 6. UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2021
 7. BVĐK khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2021
 8. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2021
 13. Khu Di tích Kim Liên - Sở VH&TT Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 158 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 22. Bệnh viện Phổi Nghệ An thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 30. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
1 / 9123456789