Tin nổi bật

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 397 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2023
 4. Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2023
 8. Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2023
 11. Công an tỉnh Nghệ An tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2023
 12. Quỹ phát triển đất Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2023
 13. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tuyển dụng, tiếp nhận công chức về công tác tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 22. UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN - GDTX năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 27. UBND huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 264 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022