Tin nổi bật

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 3. Bệnh viện Phổi Nghệ An thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 11. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 15. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 16. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2021
 17. Bệnh viện Phổi Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 18. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 19. Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 20. TTYT huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 23. VKSND tỉnh Nghệ An tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kế toán năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 26. Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
1 / 9123456789