Tin nổi bật

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 3. Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng : 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 10. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2020
 13. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2020
 15. Bệnh viện Phong Da liễu Trung Ương Quỳnh Lập, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 116 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2020
 18. Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 20. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 21. UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 25. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2020
1 / 812345678