Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2023
 4. UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN - GDTX năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2022
 9. UBND huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 264 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 22. UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 29. Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022