Tin nổi bật

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2022
 3. Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật số 1 Nghệ An tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 5. TTYT huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 6. TTYT thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 8. TTYT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 11. TTYT huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 14. TTYT thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 24. TT Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 25. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tuyển dụng giáo viên trường THPT Phan Bội Châu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 27. UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
 28. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2021
 29. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/10/2021
 30. UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng Thủ quỹ kiêm văn thư Trung tâm GDNN-GDTX năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021