Tin nổi bật

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2022
 6. Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 12. UBND thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 ...
  location
  Date
  03/06/2022
 13. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2022
 17. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 18. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức vào công tác tại Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 23. Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/03/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2022