Nghệ An

 1. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tuyển dụng thu hút công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2020
 5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 8. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 10. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 16. Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/12/2019
 17. UBND Tx. Thái Hòa, Nghệ An tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/12/2019
 18. Trung tâm Y tế Diễn Châu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/12/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2019
 20. Bệnh viện Nội tiết, tỉnh Nghệ An thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  10/12/2019