Tin nổi bật

Nghệ An

 1. UBND huyện Quỳ Châu, Nghệ An tiếp nhận viên chức kế toán năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2024
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2024
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2024
 7. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2024
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2024
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2024
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2024
 12. chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2024
 13. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2024 ...
  location
  Date
  15/06/2024
 14. chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2024
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2024
 16. Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2024
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 201 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2024
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2024
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 157 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2024
 20. Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2024 ...
  location
  Date
  21/05/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2024
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2024
 23. UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2024
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2024
 25. Bệnh viện mắt Nghệ An tuyển dụng nhân sự năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2024
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2024
 27. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2024
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2024
 29. TT Công nghệ thông tin, Sở TN&MT Nghệ An tuyển dụng HĐLĐ, như sau: ...
  location
  Date
  23/01/2024
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2024