Nghệ An

 1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 2. Sở Tài chính Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 3. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 4. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 8. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã, huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 10. Chỉ tiêu thi tuyển: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2020
 11. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 12 viên chức ngạch chuyên viên ...
  location
  Date
  09/05/2020
 12. UBND TP.Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 14. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tuyển dụng thu hút công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/04/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2020
 18. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 21. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 23. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 29. Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/12/2019
 30. UBND Tx. Thái Hòa, Nghệ An tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/12/2019