Bình Dương

 1. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  20/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2023
 5. UBND TP. Thuận An, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo các cơ quan chuyên môn năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2023
 6. UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2023
 7. UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2023
 8. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 635 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 206 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2023
 14. UBND phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách, như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2023
 15. UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2023
 16. chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 347 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 25. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 29. Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 30. UBND phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
1 / 512345