Tin nổi bật

Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
 2. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 4. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 6. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 10. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 11. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tx.Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 16. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 19. Số lượng chỉ tiêu: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch Thi tuyển chức danh cấp trưởng đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương như sau ...
  location
  Date
  05/05/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1042 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 23. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 24. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Giáo, Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 26. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2020
 27. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2020
 28. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 29. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 30. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2020
1 / 3123