Bình Dương

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 6. UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 9. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 141 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1230 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 17. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 19. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2022
 20. UBND huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 26. UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 27. UBND tỉnh Bình Dương thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 29. ​Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 493 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
1 / 512345