Tin nổi bật

Bình Dương

 1. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 2. ​BTC Tỉnh ủy Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 3. UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 16. Thanh tra tỉnh Bình Dương tuyển dụng Chánh VP và Phó Chánh VP thanh tra tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 19. TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
 21. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 23. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2020
 25. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 29. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 30. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
1 / 41234