Tin nổi bật

Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 5. UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 6. UBND tỉnh Bình Dương thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
 8. ​Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 493 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
 10. UBND tỉnh Bình Dương bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 (lần 4) như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2021
 11. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng Trưởng phòng Nội vụ ...
  location
  Date
  30/07/2021
 12. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 13. ​BTC Tỉnh ủy Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 14. UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 27. Thanh tra tỉnh Bình Dương tuyển dụng Chánh VP và Phó Chánh VP thanh tra tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 30. TT Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2021
1 / 41234