Bình Dương

 1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 2. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 3. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020
 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tx.Bến Cát, Bình Dương tuyển dụng hợp đồng giáo viên, nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 8. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 11. Số lượng chỉ tiêu: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch Thi tuyển chức danh cấp trưởng đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương như sau ...
  location
  Date
  05/05/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1042 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
 16. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Giáo, Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 18. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2020
 19. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2020
 20. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 21. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/02/2020
 22. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 24. UBND tỉnh Bình Dương tuyển dụng chức danh PGĐ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020
 25. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/12/2019
 26. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 27. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 28. số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
1 / 3123