Tin nổi bật

Bình Dương

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 4. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 263 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2023
 8. Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 9. UBND phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
 11. UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2023
 12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 18. UBND huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 21. Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 141 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1230 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 27. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 155 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2022
 29. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
1 / 512345