Tin nổi bật

Điện Biên

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2023
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2023
 6. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 9. Công an tỉnh Điện Biên tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 11. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nhân viên thú ý cấp xã năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  15/02/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 13. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 14. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 15. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 16. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 17. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 18. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 20. UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 21. UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 22. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  22/12/2022
 23. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2022
 24. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  28/11/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
1 / 41234