Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 2. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 3. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 4. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 5. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 6. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2022
 8. UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 9. UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2022
 10. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  22/12/2022
 11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2022
 12. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  28/11/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 20. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2022
 26. UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tuyển công chức xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 27. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên tuyển công chức loại D năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 28. UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2022
 29. UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
1 / 41234