Tin nổi bật

Điện Biên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 8. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2022
 14. UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tuyển công chức xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên tuyển công chức loại D năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 16. UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2022
 17. UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 19. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 20. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 21. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 23. UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng kế toán trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2021
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 27. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 28. Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  16/03/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 30. VKSND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng lái xe LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
1 / 3123