Tin nổi bật

Điện Biên

 1. chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 2. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 3. UBND TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT, như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2024
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2023
 6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2023
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2023
 13. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2023
 15. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2023
 19. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2023
 22. Công an tỉnh Điện Biên tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2023
 24. UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nhân viên thú ý cấp xã năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  15/02/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2023
 26. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2023
 27. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 28. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 29. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
 30. UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2023
1 / 3123