Tin nổi bật

Điện Biên

 1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 3. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2020
 4. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 8. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 9. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 11. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 13. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 14. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 16. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 21. Sở Giao thông vận tải Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/06/2019
 22. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 ...
  location
  Date
  07/06/2019
 23. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 25. Nguồn tin: tuangiao.gov.vn ...
  location
  Date
  29/05/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 27. UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2019
 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/05/2019
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2019
1 / 212