Tin nổi bật

Điện Biên

 1. UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 3. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 4. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2021
 5. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2021
 7. UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tuyển dụng kế toán trường học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2021
 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2021
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 12. Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  16/03/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2021
 14. VKSND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng lái xe LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 16. UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 17. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 19. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2020
 20. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 21. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 22. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 24. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 25. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2020
 26. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 27. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 29. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 30. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
1 / 3123