Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2023
 2. Khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2023
 3. Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2023
 5. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2023
 6. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2023
 7. Báo Người Lao Động tuyển dụng phóng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2023
 10. UBND phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2023
 11. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tuyển dụng giảng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
 12. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng nhân sự Tháng 5 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 498 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 310 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 19. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Nhi khoa năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 20. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Sản Phụ khoa năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 21. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Chẩn đoán hình ảnh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 22. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Gây mê hồi sức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 23. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Ung thư năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 24. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ hạng III-Dinh dưỡng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 25. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Dinh dưỡng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 26. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Kỹ sư sinh học – Hiếm muộn năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 27. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Kỹ sư sinh học – Di truyền năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 28. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 29. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ phần mềm năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 30. Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM tuyển dụng Hộ sinh/Điều dưỡng hạng III năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023