Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 4. Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 5. Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 9. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc - Sở quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 11. Trung Tâm Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp Thành Phố (CSED) TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 13. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 15. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2020
 17. Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 18. Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 19. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2020 (Đợt 4) ...
  location
  Date
  14/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2020
 21. Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 24. Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 25. Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 26. Trường THCS Đa Phước, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 (Đợt 2) ...
  location
  Date
  09/11/2020
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 28. UBND TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y Tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 29. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2020
 30. Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/11/2020