Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2022
 2. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng điều dưỡng năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 3. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng nhân viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2022
 7. Khoa Dược - ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 14. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2022
 18. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 19. UBND huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận phiếu dự tuyển viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 408 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 23. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 26. UBND huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 27. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 28. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 30. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022