Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 3. UBND quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 4. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 5. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/02/2021
 6. Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2021
 7. TTYT Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2021
 8. TT Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông - Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2021
 9. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chi Minh - Cơ sở 3 thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/02/2021
 10. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 11. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2021
 13. Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/01/2021
 14. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 15. BQL dự án xây dựng khu vực quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2021
 16. Cơ quan Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/01/2021
 17. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 19. UBND quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/01/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 21. BQL Khu Nam - TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 24. Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 25. Ban quản trang TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 27. UBND Quận 2, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức quận năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 29. UBND quận 10, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 30. BQL Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021