Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Số lượng tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 2. Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 4. Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 5. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  07/07/2020
 6. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế và An ninh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 521 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 8. Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2020
 12. Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh gia hạn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 13. Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐH Quốc Gia TP.HCM tuyển dụng thư ký Khoa Tài chính - Ngân hàng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 14. Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc Gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2020
 15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước tổ chức tuyển dụng viên chức hạng III năm 2020. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 16. Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 18. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 20. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 21. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 22. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 23. Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 514 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 27. Số lượng viên chức cần tuyển: 19 người ...
  location
  Date
  24/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 29. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên ngành Quản lý TDTT - Khoa Khoa học Thể thao năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020
 30. Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên công nghệ thông tin năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020