Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 2. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2 tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 3. Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 5. Báo Lao động tuyển dụng tháng 5 năm 2021 như sau: ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 10. Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  07/05/2021
 11. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 12. Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu Công nghệ cao tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 13. Trung tâm Khuyến nông TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 14. UBND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 15. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 18. Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM tuyển dụng nghiên cứu viên đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2021
 20. Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 22. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 24. Bệnh viện Đại học Y Dược (UMC) - Đại học Y dược TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2021
 25. Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 26. Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 27. Bệnh viện quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 28. Bệnh viện Quận 4 tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Sản và Nữ hộ sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 29. Bệnh viện Trưng Vương tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021
 30. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2021