Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2023
 2. Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  02/02/2023
 3. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 5. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  31/01/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2023
 9. Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường TP. HCM gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/01/2023
 10. Viện Tim TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2023
 13. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng phóng viên năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2023
 15. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 18. Trung tâm Bảo tồn di tích và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2022
 19. Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TP.HCM tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2022
 20. Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2022
 24. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2022
 25. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2022
 26. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, TP. HCM tuyển dụng Bác sĩ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2022
 28. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau; ...
  location
  Date
  15/12/2022
 29. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, TP. HCM tuyển dụng nhân viên năm 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2022