Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn lần 2 thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 583 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2021
 7. Đội Quản lý nhà quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 8. Bộ Thông tin & Truyền thông gia hạ thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2021 như sau: ...
 9. Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2021
 10. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 11. UBND phường Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2021
 12. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên khảo thí năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 13. Báo Người Lao động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 15. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại phòng Thanh tra - Pháp chế, Trung tâm Giáo dục Y học như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021
 16. Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 17. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2021
 18. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 19. Đại học Quốc gia TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2021
 24. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho kênh VOV Giao thông, như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2021
 27. Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...