Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 5. Sở Y tế TP. HCM thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng; 327 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2022
 7. Bảo tàng Lịch sử TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2022
 8. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn ...
  location
  Date
  26/09/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 17. Trung tâm Mô phỏng và dự báo Kinh tế – Xã hội – Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2022
 19. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở tại TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 20. Sở Giáo dục Và Đào tạo TP. HCM tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2022
 23. Cơ quan Đại học quốc gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 27. Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TPHCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 29. Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022