Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 2. Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2021
 3. Bệnh viện lao và bệnh phổi Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2021
 4. Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 5. Bến xe Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2021
 7. Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2021
 11. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 13. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 14. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2021
 17. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 18. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 19. Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 21. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 23. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 24. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 27. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
1 / 41234