Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2022
 8. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2022
 10. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2022
 11. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 12. Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 16. BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2022
 19. UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2022
 21. Trung tâm Quan trắc MT&TN tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
 23. UBND thị xã Cai Lậy - Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 25. Trung tâm Pháp y Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 27. Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2022
 28. Trường Cao đẳng Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 29. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
1 / 71234567