Tiền Giang

 1. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 10. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 12. UBND TX.Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 13. Bệnh viện Mắt Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 14. Tổng số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 16. Số lượng tuyển dụng: 147 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 17. Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2020
 18. Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 20. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  04/05/2020
 21. Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  04/05/2020
 22. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp tục nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2020
 23. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tạm dừng nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 24. Số lượng nhân sự cần tuyển: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 25. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 214 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2020
 27. Số lượng cần xét tuyển: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/03/2020
 28. Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2019
1 / 6123456