Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/06/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2024
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2024
 4. UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang tuyển dụng công chức CHT Ban chỉ huy Quân sự, như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/04/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2024
 7. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2024
 8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2024
 9. chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 10. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2024
 11. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2024
 13. chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 15. Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2024
 16. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2024
 17. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tuyển dụng phát thanh viên, như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2024
 18. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2024
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2024
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2023
 22. Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt II năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2023
 25. Trường Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
 27. Kho bạc Nhà nước Tiền Giang tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 28. Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2023
1 / 71234567