Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 2. Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2022
 6. BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2022
 9. UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2022
 11. Trung tâm Quan trắc MT&TN tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022, như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
 13. UBND thị xã Cai Lậy - Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 15. Trung tâm Pháp y Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 17. Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2022
 18. Trường Cao đẳng Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 19. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2022
 22. BQL dự án và phát triển quỹ đất TP. Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/01/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2022
 24. TT Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2021
 26. BQL Cồn bãi huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 27. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
 29. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2021
 30. Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2021
1 / 6123456