Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2021
 3. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 4. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2021
 7. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 8. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2020
 9. Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 11. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 13. Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 14. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2020
 17. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 26. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2020
 28. UBND TX.Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 29. Bệnh viện Mắt Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 30. Tổng số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
1 / 41234