Tin nổi bật

Tiền Giang

 1. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2023
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 3. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
 6. Bảo tàng Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2023
 7. UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2023
 9. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2023
 11. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2023
 12. Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2023
 13. UBND TX. Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2023
 15. Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2023
 17. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thay đổi Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2023
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2023
 21. Công an tỉnh Tiền Giang tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/02/2023
 23. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63.01S Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2023
 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2023
 25. Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 27. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 28. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 29. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 30. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2022
1 / 812345678