Tiền Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 2. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 3. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2022
 4. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2022
 5. Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2022
 7. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tiền giang tuyển dụng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2022
 10. UBND thị xã Cai lậy, Tiền Giang bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2022
 13. Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 14. UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2022
 20. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 22. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2022
 27. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2022
 29. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2022
 30. Sở Công Thương Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
1 / 71234567